Επιδιόρθωση - Ανακαίνιση Κουζίνας

Αλλαγή Μηχανισμών

Επιδιορθώσεις μεντεσέδων

Αλλαγή Ντουλαπιών

Προσθήκη ή αλλαγή Πάγκου

Ανακλινόμενο Τραπέζι για εξοικονόμιση χώρου

Αλλαγή χαλασμένου πάγκου και ντουλαπιών κουζίνας


Αλλαγή πάγκου και ντουλαπιών κουζίνας Αλλαγή πάγκου και ντουλαπιών κουζίνας Αλλαγή πάγκου και ντουλαπιών κουζίνας Αλλαγή πάγκου και ντουλαπιών κουζίνας
Πάγκος και ντουλάπια - Πριν Πάγκος και ντουλάπια - Πριν Πάγκος και ντουλάπια - Μετά Πάγκος και ντουλάπια - Μετά